Skip navigation

Dyson Airblade Kalkulacje


Pracownicy firmy Dyson projektują urządzenia, które działają prawidłowo. Aby pomóc klientom w zrozumieniu zasad ich działania stosujemy politykę przejrzystości deklaracji.

Niestety, niektórzy z naszych konkurentów nie stosują się do tych zasad. W ich przypadku często można spotkać się z niejasnymi deklaracjami, które mogą być mylące.

Objaśnienie metod naszych kalkulacji znajduje się poniżej. Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc pod numer 222 440 430.


Oszczędność kosztów

Firma Dyson korzysta w swoich obliczeniach z następujących wartości:

Liczba papierowych ręczników zużywanych jednorazowo = 2 sztuki

Jest to wartość przyjęta na podstawie naszych własnych badań. Wiemy, że często używa się więcej niż 2 papierowych ręczników do wytarcia rąk, chcemy jednak zachować jak największą ostrożność w szacowaniu kosztów.

Koszt papierowego ręcznika = 0,01 euro

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań. Uwzględniliśmy ceny papierowych ręczników z pięciu miejsc, w których są one najczęściej nabywane i obliczyliśmy średni koszt dla całego regionu.

Dzienne zużycie w łazience = 200 sztuk

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań dotyczących zużycia ręczników w łazience średniej wielkości. W przypadku mniejszych toalet, w których ruch jest mało natężony, zastosowaliśmy wartość 100, a w odniesieniu do intensywnie uczęszczanych toalet, znajdujących się np. na stacjach obsługi lub lotniskach, zastosowaliśmy wartość 400.

Liczba dni użytkowania łazienki = 365 dni

Zakładamy, że łazienki są użytkowane przez cały rok.

Koszt zużycia energii elektrycznej na kWh = 0,1 euro.

Jest to wartość ustalona na podstawie naszych własnych badań. Zebraliśmy koszty zużycia energii elektrycznej z 5 miejsc i obliczyliśmy średni koszt dla całego regionu.

Moc w watach = określona przez producenta.

Moc w trybie gotowości = określona przez producenta lub w oparciu o testy firmy Dyson.

Czas suszenia jest określony na podstawie protokołu P335 (NSF P335) międzynarodowej organizacji National Sanitation Foundation zajmującej się certyfikacją produktów i nadzorowaniem ich jakości. Uwaga: Większość producentów suszarek do rąk nie przestrzega protokołu NSF P335, dlatego podane przez nich wartości czasu suszenia mogą być niewłaściwe. NSF to niezależny, specjalistyczny organ zajmujący się kwestiami higieny. Aby uzyskać dokładne wartości czasu suszenia, należy nalegać na uzyskanie wyników testu P335 NSF.

Więcej informacji na temat NSF P335

> do góry


Obliczanie kosztów zużycia papierowych ręczników

Roczny koszt zużycia papierowych ręczników jest szacowany w następujący sposób =

średnia liczba ręczników papierowych zużytych do wysuszenia rąk x średni koszt ręczników papierowych x szacowana liczba użyć ręczników dziennie x szacowana liczba dni użytkowania łazienki.

Obliczanie kosztów eksploatacji suszarek do rąk firmy Dyson Airblade™ i produktów konkurencyjnych

Kalkulacja tej wartości przebiega w 2 etapach:

Etap 1: Koszty eksploatacji podczas użytkowania (bez trybu gotowości)

czas suszenia rąk w suszarce (w godzinach) x moc znamionowa suszarki (w kW) x szacowana liczba użyć suszarki dziennie x szacowana liczba dni użytkowania łazienki x koszt zużycia energii elektrycznej (w kW).

Etap 2: Koszty eksploatacji podczas użytkowania (wraz z trybem gotowości)

Wynik obliczeń z etapu 1 +

[(koszt zużycia energii elektrycznej w kWh x liczba godzin w roku) — (szacowana liczba użycia suszarki dziennie (100/200/400) x czas suszenia rąk w suszarce w godzinach)] x pobór mocy w trybie gotowości (w kW).

= roczny koszt eksploatacji

> do góry


Wpływ na środowisko

Firma Dyson określa wpływ produktów na środowisko, obliczając ilość węgla (g) wykorzystywanego podczas produkcji i użytkowania urządzenia do suszenia rąk.

Podane wartości są oparte o wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez jeden z najważniejszych ośrodków badawczych w Massachusetts. Zastosowana w trakcie badań metoda, określana jako „analiza cyklu życia” (LCA), polega na pomiarze całości wpływu, jaki na środowisko wywiera siedem metod suszenia rąk, wliczając ręczniki bawełniane, ręczniki z papieru nieprzetwarzanego i wtórnego oraz suszarki do rąk — zarówno standardowe modele generujące ciepłe powietrze, jak i suszarki o intensywnym nadmuchu powietrza. Badacze uwzględnili wszystkie etapy życia produktu — od procesu produkcji po koniec jego użytkowania. Następnie obliczyli wyniki na podstawie wpływu, jaki dana metoda wywiera na poziom emisji CO2, jakość ekosystemu, obszar produkcji, zużycie wody, ludzkie zdrowie oraz intensywność eksploatacji zasobów. Coraz większa liczba firm, w tym Apple, Walmart i Google, podejmuje się przeprowadzenia analizy cyklu życia swoich produktów.

Niezależny raport może stanowić pomoc dla innych branż, które w ten sposób mogą odeprzeć argumenty organizacji dbających o środowisko poprzez łatwe do przeprowadzenia porównanie wpływu, jaki na środowisko wywierają produkty codziennego użytku. Ta metoda może pomóc w odpowiedzi na pytanie „papier czy plastik?”.

Raport LCA w obecnym czasie stanowi jedną z najbardziej wiarygodnych analiz tego rodzaju. Zakres przeprowadzonej w nim oceny wykracza poza wszystkie obowiązujące normy na całym świecie, uwzględniając zarówno rzeczywiste, jak i hipotetyczne scenariusze wpływu produktów na środowisko. To pierwszy krok w stronę stworzenia wzorcowego standardu porównywania wpływu, jaki wywierają różne produkty na środowisko, pomagając klientom w ocenie wzrastającej liczby deklaracji dotyczących ochrony środowiska.

W celu przeprowadzenia bezstronnej i dokładnej oceny wpływu na środowisko badania zostały przeprowadzone zgodnie z normami ISO 14040 oraz 14044 i w oparciu o wszystkie dostępne dane uzyskane z aktualnych i odpowiednich badań LCA przeprowadzonych przez producentów ręczników papierowych, suszarek do rąk i ręczników w rolkach.

> do góry