Skip navigation

Warunki gwarancji Dyson

1. Co obejmuje gwarancja Dyson?

Gwarancja Dyson obejmuje naprawę lub wymianę (według uznania Dyson) urządzenia Dyson, jeżeli w okresie gwarancyjnym okaże się ono niesprawne z powodu wadliwych materiałów lub wykonania.

Podstawą gwarancji danego urządzenia Dyson jest oświadczenie gwarancyjne.

Dyson ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu Dyson, a ujawnione w okresie gwarancji.

Jeżeli jakakolwiek część nie jest już dostępna (np. poszczególne warianty kolorystyczne), Dyson zastąpi ją odpowiednią częścią zamienną.

2. Czego nie obejmuje gwarancja Dyson?

Urządzenia Dyson zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o stałej wysokiej wydajności w normalnych warunkach domowych. Jeśli pomimo korzystania z urządzenia Dyson zgodnie z jego przeznaczeniem ulegnie ono awarii w okresie gwarancyjnym, jesteśmy zobowiązani do jego naprawy lub wymiany.

Istnieją jednak pewne okoliczności, w których gwarancja Dyson nie obejmuje naprawy lub wymiany urządzenia. Nie ukrywamy ich, podając je małą czcionką. Poniżej znajduje się lista wyłączeń z zakresu ochrony gwarancyjnej:

 • Normalne zużycie, w tym części, które mogą z czasem ulec zużyciu (np. bezpiecznik, pasek, szczotka, baterie, filtry itp.).
 • Przypadkowe uszkodzenie.
 • Uszkodzenie na skutek użytkowania niezgodnego z tabliczką znamionową.
 • Uszkodzenia spowodowane nieprzeprowadzeniem zalecanej konserwacji urządzenia.
 • Usuwanie zatorów. Jeśli dojdzie do zatkania urządzenia, należy w pierwszej kolejności sprawdzić szczegółowe informacje na temat jego odblokowania w instrukcji obsługi Dyson. Jeśli nadal nie masz pewności, jaka może być przyczyna zatkania, możesz się z nami skontaktować. Nasz ekspert podpowie Ci, co należy zrobić.
 • Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak transport, warunki pogodowe, przerwy w dostawie prądu lub skoki napięcia.
 • Awarie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Dyson.
 • Usterki spowodowane przez:
  • Niedbałe lub niewłaściwe korzystanie, bądź niedbałą obsługę urządzenia.
  • Korzystanie z urządzenia Dyson niezgodnie z instrukcją obsługi Dyson.
  • Korzystanie z urządzenia Dyson do celów innych niż użytek domowy w kraju, w którym zakupiono urządzenie.
  • Korzystanie z części połączonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami Dyson
  • Korzystanie z części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
  • Nieprawidłowy montaż lub instalacja (z wyjątkiem przypadków, gdy zostały wykonane przez Dyson).
  • Naprawy lub zmiany dokonywane przez podmioty inne niż Dyson, lub jej upoważnionych przedstawicieli.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co obejmuje gwarancja Dyson, chętnie pomożemy. Zobacz dostępne sposoby kontaktu z nami pod tym adresem.

3. Jakie są warunki gwarancji?

Warunki gwarancji Dyson są następujące:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z gwarancji na urządzenia Dyson, skontaktuj się z nami.

4. Od kiedy obowiązuje gwarancja Dyson?

Gwarancja firmy Dyson obowiązuje od dnia zakupu lub dostawy urządzenia, w zależności od tego co nastąpi później.

Okres ochrony gwarancyjnej nie przekracza okresu gwarancji dla danego urządzenia Dyson wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Dyson nie odpowiada za wady urządzeń Dyson ujawnione po upływie okresu gwarancji.