Skip navigation

Warunki gwarancji Dyson

1. Co obejmuje gwarancja Dyson?

Gwarancja Dyson obejmuje naprawę lub wymianę (według uznania Dyson) urządzenia Dyson, jeżeli w okresie gwarancyjnym okaże się ono niesprawne z powodu wadliwych materiałów lub wykonania.

Podstawą gwarancji danego urządzenia Dyson jest oświadczenie gwarancyjne.

Dyson ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji wyłącznie za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu Dyson, a ujawnione w okresie gwarancji.

Jeżeli jakakolwiek część nie jest już dostępna (np. poszczególne warianty kolorystyczne), Dyson zastąpi ją odpowiednią częścią zamienną.

2. Czego nie obejmuje gwarancja Dyson?

Urządzenia Dyson zostały zaprojektowane i wyprodukowane z myślą o stałej wysokiej wydajności w normalnych warunkach domowych. Jeśli pomimo korzystania z urządzenia Dyson zgodnie z jego przeznaczeniem ulegnie ono awarii w okresie gwarancyjnym, jesteśmy zobowiązani do jego naprawy lub wymiany.

Istnieją jednak pewne okoliczności, w których gwarancja Dyson nie obejmuje naprawy lub wymiany urządzenia. Nie ukrywamy ich podając je małą czcionką. Poniżej znajduje się lista wyłączeń z zakresu ochrony gwarancyjnej:

 • Normalne zużycie, w tym części, które mogą z czasem ulec zużyciu (np. bezpiecznik, pasek, szczotka, baterie, filtry itp.).
 • Przypadkowe uszkodzenie.
 • Uszkodzenie na skutek użytkowania niezgodnego z tabliczką znamionową.
 • Uszkodzenia spowodowane nieprzeprowadzeniem zalecanej konserwacji urządzenia.
 • Usuwanie zatorów. Jeśli dojdzie do zatkania urządzenia, należy w pierwszej kolejności sprawdzić szczegółowe informacje na temat jego odblokowania w instrukcji obsługi Dyson. Jeśli nadal nie masz pewności jaka może być przyczyna zatkania, możesz bezpłatnie zadzwonić na naszą infolinię obsługi klienta pod numerem telefonu 800 702 025. Nasz ekspert podpowie Ci co należy zrobić.
 • Uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, takie jak transport, warunki pogodowe, przerwy w dostawie prądu lub skoki napięcia.
 • Awarie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Dyson.
 • Usterki spowodowane przez:
  • Niedbałe lub niewłaściwe korzystanie, bądź niedbałą obsługę urządzenia.
  • Korzystanie z urządzenia Dyson niezgodnie z instrukcją obsługi Dyson.
  • Korzystanie z urządzenia Dyson do celów innych niż użytek domowy w kraju, w którym zakupiono urządzenie.
  • Korzystanie z części połączonych lub zamontowanych niezgodnie z instrukcjami Dyson
  • Korzystanie z części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
  • Nieprawidłowy montaż lub instalacja (z wyjątkiem przypadków, gdy zostały wykonane przez Dyson).
  • Naprawy lub zmiany dokonywane przez podmioty inne niż Dyson lub jej upoważnionych przedstawicieli.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, co obejmuje gwarancja Dyson, chętnie pomożemy. Możesz zadzwonić do nas bezpłatnie pod numer 800 702 025 (między 9:00 a 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty między 9:00 a 14:00. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

3. Jakie są warunki gwarancji?

Warunki gwarancji Dyson są następujące:

 • Należy telefonicznie (800 702 025) powiadomić Dyson o ujawnieniu wady fizycznej urządzenia Dyson. Zawiadomienie powinno zawierać dane urządzenia Dyson oraz dokładny opis ujawnionej wady. Prosimy o niewysyłanie urządzeń przed uprzednim kontaktem z nami.
 • Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z urządzeniem w ramach gwarancji jest okazanie dowodu dostawy/kupna. Należy pamiętać, że bez takiego dowodu wszelkie prace zostaną wykonane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu lub dowodu dostawy.
 • W przypadku ujawnienia wady fizycznej urządzenia Dyson objętej zakresem gwarancji, kupujący będzie zobowiązany do dostarczenia tego urządzenia na adres wskazany przez Dyson. Koszty transportu urządzenia Dyson zostaną pokryte przez Dyson.
 • Wszystkie prace będą wykonywane przez pracowników Dyson lub jej autoryzowanych przedstawicieli.
 • Wszystkie wymienione części staną się własnością Dyson.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • W przypadku zaistnienia zbiegu przesłanek odpowiedzialności z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, kupujący nie może żądać jednocześnie spełnienia świadczeń wynikających z tych dwóch źródeł odpowiedzialności, a skorzystanie przez niego z jednego świadczenia wyklucza możliwość ubiegania się o spełnienie świadczenia z drugiego tytułu odpowiedzialności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z gwarancji na urządzenia Dyson, zadzwoń do nas bezpłatnie pod numer 800 702 025 (między 9:00 a 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty między 9:00 a 14:00. Z wyjątkiem dni wolnych od pracy).

4. Od kiedy obowiązuje gwarancja Dyson?

Gwarancja firmy Dyson obowiązuje od dnia zakupu lub dostawy urządzenia, w zależności od tego co nastąpi później.

Okres ochrony gwarancyjnej nie przekracza okresu gwarancji dla danego urządzenia Dyson wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Dyson nie odpowiada za wady urządzeń Dyson ujawnione po upływie okresu gwarancji.