Skip navigation

Poradnik | 27 lutego 2024

Wskazówki, jak radzić sobie z sezonowymi dolegliwościami skórnymi: Wpływ jakości powietrza na skórę

Literatura naukowa sugeruje silny związek między poziomem zanieczyszczenia powietrza a starzeniem się skóry. Suche powietrze niepodważalnie wpływa na jej wysuszenie, łuszczenie się czy świąd. Zrozumienie, jak zarządzać środowiskiem powietrza w pomieszczeniach, może być pierwszym krokiem do rozwiązania tych problemów w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Środowisko domowe i skóra

Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy temperatury zaczynają spadać, a statystyki pokazują, że ludzie spędzają do 90 procent czasu wewnątrz pomieszczeń.¹ Przy zamkniętych drzwiach i oknach zanieczyszczenia wewnątrz domów są zatrzymywane, a czynności takie jak palenie świec, gotowanie czy sprzątanie, zwłaszcza sezonie przed świątecznym, mogą znacznie pogorszyć jakość powietrza. Każde spalanie uwalnia zarówno ultradrobne cząsteczki sadzy oraz węgla jak i gazy, takie jak NO2. Zapachy świec, odświeżaczy powietrza, dyfuzorów i sprayów do pomieszczeń zazwyczaj zawierają lotne związki organiczne (LZO), a chemikalia w środkach czyszczących mogą wydzielać gazy takie jak benzen i formaldehyd. Poziom niektórych zanieczyszczeń w pomieszczeniach może być nawet pięciokrotnie wyższy niż na zewnątrz.²

Zanieczyszczenie powietrza nie jest jedynym elementem kształtującym jego jakość, na który należy zwracać uwagę zimą. Nowoczesna klimatyzacja i ogrzewanie mogą potencjalnie zwiększać narażenie na suche powietrze. Niska wilgotność jest zwykle związana z grzejnikami opartymi na technologiach konwekcyjnych. Gdy powietrze w pomieszczeniu jest ogrzewane, wilgotność względna zwykle spada. Dzieje się tak, ponieważ w momencie nagrzewania, powietrze rozszerza się, zyskując zdolność do zatrzymywania większej ilości wilgoci, co finalnie zmniejsza wilgotność względną, wyrażoną w procentach.³ Gdy powietrze jest zbyt suche, może powodować podrażnienia i zaostrzenia wielu chorób skóry.⁴

Struktura skóry

Skóra jest stale narażona na różne czynniki środowiskowe. Warstwa rogowa, czyli wierzchnia warstwa naskórka, stanowi barierę ochronną skóry. Jej podstawową rolą jest zapobieganie przedostawaniu się ciał obcych do organizmu, przy jednoczesnym utrzymywaniu wody wewnątrz komórek skóry. Warstwa ta zawiera ceramidy, które odgrywają ważną rolę w zdrowiu skóry. Można porównać ją do ceglanego muru, w którym komórki skóry są cegłami, a ceramidy zaprawą, tworzącą warstwę ochronną. Jeśli warstwa rogowa naskórka jest słaba, w ceramidach zaczynają pojawiać się „pęknięcia”.

Wpływ suchego powietrza na skórę

„Pęknięcia” w ceramidach mogą być spowodowane odwodnieniem skóry, a z kolei ta osłabiona warstwa oznacza, że woda może łatwo odparować ze skóry w procesie zwanym przeznaskórkową utratą wody (TEWL). Ten naturalny proces zachodzi, gdy woda przedostaje się ze skóry właściwej (najgłębszych warstw skóry) i przechodzi do naskórka, gdzie odparowuje z warstwy rogowej naskórka do atmosfery. Zimne, suche powietrze może jednak zwiększyć tempo przeznaskórkowej utraty wody. Nadmierna utrata wody powoduje odwodnienie i może prowadzić do objawów takich jak sucha, szorstka, łuszcząca się, swędząca i zaogniona skóra. To błędne koło — gdy suche powietrze odbiera wilgoć naszej skórze, zmienia się jej struktura. Zmiany te sprawiają, że obniża się jej zdolność do zatrzymywania wilgoci.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na skórę

Jeśli chodzi o suche powietrze, wpływ na skórę można często odczuć w ciągu dwóch lub trzech dni. Jednak wpływ zanieczyszczeń na skórę jest zjawiskiem długoterminowym i może być trudny do wykrycia w krótkim okresie. Znaczna część z najbardziej wiarygodnych badań w tej dziedzinie prowadzona jest na przestrzeni wielu lat, na zasadzie badań kohortowych, kontrolując zmienne niezwiązane z zanieczyszczeniem, takie jak ekspozycja na promieniowanie UV, dieta, zachowania, w tym palenie tytoniu itp. w celu wyizolowania wpływu samego zanieczyszczenia.

Istnieją pewne godne uwagi wnioski z dużych badań kohortowych:
• Narażenie na zanieczyszczenie cząsteczkami stałymi jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju atopowego zapalenia skóry (AZS), nawet wzrost o 1 µg/m³ koreluje z 42% wzrostem ryzyka rozwoju AZS.
• Ekspozycja na zanieczyszczenia, w tym PM2.5 i PM10, niezależnie zwiększa ryzyko rozwoju łuszczycy.
• Wzrost długoterminowego średniego stężenia PM2,5 lub PM10 o 1 µg/m³ koreluje odpowiednio z 65% i 30% wzrostem ryzyka rozwoju łuszczycy.⁶
• Przyspieszone starzenie się skóry zostało skorelowane z narażeniem na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym (PM) - objawiające się zwiększonymi plamami pigmentacyjnymi, zmarszczkami na górnej wardze i czole.⁷
• Gotowanie na paliwach stałych wiąże się z 5-8% częstszym pojawieniem się zmarszczek na twarzy oraz ze zwiększonym, aż o 74% ryzykiem występowania drobnych zmarszczek na dłoniach⁸ — badanie wskazuje, że było to wynikiem zanieczyszczenia generowanego przez spalanie paliwa do gotowania.
• Inne badanie sugeruje, że zanieczyszczenie powietrza jest znacząco skorelowane z oznakami starzenia — w tym plamami pigmentowymi i zmarszczkami. Jakikolwiek wzrost ekspozycji na sadzę i cząsteczki wytwarzane wskutek ruchu drogowego został powiązany z występowaniem 20% więcej plam pigmentowych na twarzy.⁹

Zarządzanie środowiskiem domowym – wilgotność i zanieczyszczenie powietrza

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie z suchą skórą lub innymi problemami skórnymi związanymi z wilgotnością powietrza, a także coraz częściej z narażeniem na zanieczyszczenia — od kremów i serum po zwiększenie spożycia wody i zakrywanie skóry w celu zmniejszenia narażenia na zimne lub zanieczyszczone powietrze. Jednak rozwiązanie problemu jakości powietrza w pomieszczeniach — zarówno zanieczyszczeń, jak i poziomu wilgotności — u źródła może być jednym ze sposobów zarządzania środowiskiem domowym w miesiącach zimowych.

Nawilżacze reklamowane są na całym świecie jako rozwiązanie problemów skórnych związanych z suchym powietrzem. Marka Dyson postanowiła zgłębić naukę o podstawach poziomu nawilżenia skóry i zbadać poprzez solidne, naukowe testy czy nawilżanie ma wymierny pozytywny wpływ na skórę.

Zarządzanie środowiskiem domowym – wilgotność i zanieczyszczenie powietrza

Wyniki badania zleconego przez firmę Dyson pokazują, że nawilżacze powietrza mogą pomóc w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry — jest to część zaangażowania firmy Dyson w zrozumienie jakości powietrza w domach i wpływu technologii Dyson na powiązane kwestie.

Jako pierwszy krok w zrozumieniu wpływu technologii nawilżania Dyson na skórę w określonych ramach czasowych, nasi naukowcy przeprowadzili badanie naukowe10 porównujące skórę wystawioną na działanie powietrza nawilżanego przez urządzenie Dyson Purifier Humidify+Cool™ (ustawione na wilgotność względną 55%) ze skórą wystawioną tylko na działanie suchego powietrza (o wilgotności względnej 25%). Przedramiona każdej osoby były wystawione na działanie różnych warunków przez trzy godziny, po czym przedramię wystawione na działanie suchego powietrza zostało wprowadzone do nawilżonego środowiska.⁹

Po tym teście naukowcy zebrali dane dotyczące trzech różnych parametrów:
• Poziom nawilżenia warstwy rogowej naskórka (najbardziej zewnętrznej warstwy skóry).
• Funkcja bariery skórnej (poprzez pomiar przeznaskórkowej utraty wody lub TEWL).
• Zawartość wody i grubość warstwy rogowej naskórka.

Badania wykazały, że urządzenia Dyson Purifier Humidify+Cool™ spowodowały większe nawilżenie skóry w ciągu trzech godzin w porównaniu z suchym powietrzem otoczenia, szczególnie jeśli skóra była wcześniej narażona na suche warunki otoczenia. Zawartość wody i grubość warstwy rogowej naskórka miały tendencję do zwiększania się w ciągu 3 godzin używania nawilżacza, co wskazuje na lepsze nawilżenie górnej warstwy naskórka.

Wskazówki dotyczące wyboru urządzenia do oczyszczania i nawilżania powietrza

1. Uwzględnienie wielkości pomieszczenia.
Aby upewnić się, że nawilżacz przynosi korzyści, należy wziąć pod uwagę wilgotność w całym pomieszczeniu. Wybierz nawilżacz, który posiada funkcję równomiernego rozprowadzania powietrza. Ważne jest, aby zapewnić jednakowy poziom wilgotności w całej przestrzeni, tak by móc z niej korzystać niezależnie od tego gdzie się znajdujemy.

2. Utrzymuj go w czystości.
Wszystkie nawilżacze muszą być utrzymywane w czystości, aby zapobiec gromadzeniu się osadów mineralnych, które wytwarzają się z czasem wskutek ekspozycji na działanie wody. Rodzaje wody różnią się w zależności od regionu — jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie woda jest twarda, bardziej regularne czyszczenie urządzenia może okazać się konieczne. W przypadku niektórych nawilżaczy konserwacja bywa dość trudna ze względu na wiele trudno dostępnych części. Inne mają regularne alerty dotyczące czyszczenia lub proste procesy czyszczenia — dlatego należy zapoznać się z wytycznymi producenta.

3. Pomyśl o higienie.
Powszechnie wiadomo, że stojąca woda jest podatnym gruntem dla rozwoju bakterii. Nie inaczej jest w zbiorniku nawilżacza. Niektóre urządzenia nie oczyszczają skutecznie wody w zbiorniku, więc należy zwrócić uwagę na te, które wykorzystują technologię taką jak UV, aby zabić wszelkie bakterie w wodzie, zanim trafi ona do pomieszczenia.

4. Utrzymywanie stałego, optymalnego poziomu wilgotności i jakości powietrza.
Wraz z postępem technologii większość nawilżaczy posiada tryb automatyczny, który samodzielnie pomaga utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza. Odczytuje on wilgotność w pomieszczeniu i odpowiednio reguluje jej poziom.
Warto szukać oczyszczaczy z zestawem czujników do monitorowania wielu różnych zanieczyszczeń, w tym cząstek stałych (często nazywanych PM), lotnych związków organicznych (LZO), NO2 i formaldehydu. Ponieważ zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest w większości niewidoczne, tryb automatyczny stanowi gwarancję, że urządzenie zacznie działać, gdy będzie to potrzebne, zamiast czekać na reakcję użytkownika.

5. Jakość powietrza jest kluczowa.
Wilgotność nie jest jedynym aspektem jakości powietrza, który może mieć wpływ na skórę. Wiele nawilżaczy łączy oczyszczanie powietrza z nawilżaniem, aby jednocześnie zarządzać poziomem wilgoci i zanieczyszczeń. Szukaj oczyszczaczy z filtracją z certyfikatem HEPA, w pełni uszczelnionymi filtrami i wysoką skutecznością wychwytywania zanieczyszczeń — zarówno cząstek, jak i gazów, w tym formaldehydu.

6. Wybierz model w pełni uszczelniony.
Wiele oczyszczaczy ma filtry HEPA, jest to bardzo powszechny standard filtrów do spełnienia. Oznacza to, że gdy filtr jest testowany samodzielnie, szczelnie zamknięty w maszynie testowej, może wychwycić 99,95% cząstek o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra. Jednak filtry nie zawsze są prawidłowo uszczelnione. Powietrze podąża ścieżką najmniejszego oporu, co oznacza, że zanieczyszczone powietrze może po prostu ominąć filtr i zostać wyrzucone z powrotem do pomieszczenia. W pełni szczelna filtracja zapewnia, że cały produkt prawidłowo wychwytuje cząsteczki. W Dyson mówimy o w pełni uszczelnionej filtracja HEPA, co oznacza, że całe urządzenie, a nie tylko filtr, jest uszczelnione i wychwytuje zanieczyszczenia zgodnie ze standardem HEPA H13.

Nauka w Dyson

Dyson jest zaangażowany w rozwiązywanie problemów, które inni ignorują. Aby opracować pionierskie rozwiązania rzeczywistych problemów, zespół 6000 inżynierów i naukowców Dyson podejmuje szeroko zakrojone badania w celu zrozumienia problemu, testowania prototypów inżynieryjnych i oceny ogólnej skuteczności produktu w różnych scenariuszach. Dyson ściśle współpracuje również z siecią zewnętrznych ekspertów w dziedzinach od alergii, przez zdrowie układu oddechowego, po epidemiologię, aby wspierać rozwój nauki i technologii oraz przyszłe kierunki badań.

Zrozumienie powietrza, którym oddychamy zarówno w pomieszczeniach, jak i poza domem, było przedmiotem zainteresowania inżynierów Dyson i naukowców zajmujących się jakością powietrza przez ostatnich 14 lat. Wspierając projekty takie jak Breathe London Wearables, a także dzięki naszym 5 milionom podłączonych do Internetu oczyszczaczy, zdobyliśmy rozległą wiedzę na temat wyzwań, przed którymi stoimy w kontekście pomieszczeń zamkniętych, a także badając narażenie na zanieczyszczenia zewnętrzne.

Zapewnienie prawidłowego działania naszych urządzeń w świecie rzeczywistym jest kluczowym elementem dotrzymywania obietnicy złożonej użytkownikom, że urządzenia Dyson rozwiązują problemy. W procesie projektowania oczyszczaczy wykroczyliśmy poza standardowe testy branżowe, które zazwyczaj przeprowadza się w małej komorze, z urządzeniem ustawionym pośrodku pomieszczenia i dodatkowymi wentylatorami pomagającymi rozprowadzać czyste powietrze w całym pomieszczeniu. Zamiast tego opracowaliśmy test POLAR (Point Loading Auto Response), który przeprowadza się w dużym pomieszczeniu z oczyszczaczem ustawionym w kącie pokoju. Urządzenie musi rozpoznać i automatycznie zareagować na zanieczyszczenie pojawiające się w przeciwległym rogu, dokładnie oczyścić pomieszczenie i wyłączyć się po jego oczyszczeniu.

Poza testowaniem wydajności naszych produktów, naukowcy Dyson są zaangażowani w dalsze badanie zalet urządzeń wśród różnych odbiorców i w odniesieniu do różnych czynników. Od momentu wejścia na rynek urządzeń oczyszczających w 2014 roku, stale pogłębiamy naszą wiedzę na temat związku między oczyszczaniem a jakością snu, wychwytywaniem określonych alergenów i pyłków, a także podejmujemy badania nad korelacją pomiędzy czystym powietrzem a stanem układu oddechowego oraz nawilżonym powietrzem i nawilżeniem skóry.

Przejmij kontrolę nad jakością powietrza w swoim domu w nadchodzącym sezonie alergicznym

Odkryj gamę oczyszczaczy powietrza Dyson

cztery oczyszczacze powietrza Dyson

Newsroom Dyson

Najnowsze wieści ze świata Dyson

Social media

Instagram: @dyson_pl, @dyson, @dysonbeauty
YouTube: youtube.com/dyson
Facebook: facebook.com/dyson
Twitter: @dyson
LinkedIn: Dyson