Skip navigation
Dyson 360 Vis Nav logo

Pobieranie oprogramowania

Najprostszym sposobem sprawdzenia, czy oprogramowanie Twojego robota jest aktualne, jest sprawdzenie tego w aplikacji MyDyson™. Alternatywnie, możesz ręcznie zaktualizować oprogramowanie robota za pomocą nośnika USB.

aktualizacja oprogramowania robota Dyson 360 Vis Nav pokazana na ekranie aplikacji MyDyson

Automatyczna aktualizacja oprogramowania przez aplikację MyDyson™

Pobierając aplikację MyDyson™ zezwalasz na automatyczne aktualizacje oprogramowania.

Jeśli pojawi się aktualizacja oprogramowania dla Twojego robota, pobierze się ona automatycznie i zainstaluje przy najbliższej możliwej okazji (gdy robot nie będzie pracował, będzie znajdował się w stacji ładującej i będzie podłączony do sieci Wi-Fi).

Na ekranie robota wyświetli się informacja procesie aktualizacji. Nie przerywaj aktualizacji do momentu jej zakończenia. Wyjmowanie akumulatora w trakcie aktualizacji może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Nie zaleca się również naciskania i przytrzymywania ekranu w trakcie aktualizacji.

Gdy aktualizacja dobiegnie końca, ekran dotykowy LCD z powrotem wyświetli ekran wyboru trybu pracy, a robot będzie gotowy do ponownego użycia.

Ręczna aktualizacja oprogramowania przez nośnik USB

Oprogramowanie robota można zaktualizować za pomocą nośnika USB w przypadku, gdy nie ma połączenia z siecią Wi-Fi.

Do wykonania tego typu aktualizacji potrzebny będzie nośnik USB w formacie FAT32 lub MS-DOS (FAT). Skontaktuj się z Dyson, aby otrzymać oryginalny nośnik USB we właściwym rozmiarze i formacie.

Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać poniżej. Aktualizację oprogramowania należy zapisać na nośniku USB. Na nośniku USB powinien znajdować się wyłącznie plik z aktualizacją oprogramowania, a nazwy pliku nie należy zmieniać.

 • Ilustracja przedstawiająca robota w stacji ładującej

  Krok 1

 • Ilustracja przedstawiająca robota z wyjętym pojemnikiem na zanieczyszczenia

  Krok 2

UWAGA: Nie przerywaj procesu aktualizacji do momentu jej zakończenia.

Robot z aplikacją na ekranie telefonu

Najnowsza aktualizacja wersji oprogramowania

13/03/2024
Wersja RB03PR.01.08.002.4054

Nasza najnowsza aktualizacja oprogramowania wydłuża czas pracy robota i poprawia niezawodność Wi-Fi:

 • Robot sprząta o 10% szybciej, a czas pracy wzrasta nawet o 30% w trybie automatycznym.
 • Usprawniono powrót robota do stacji dokującej. Nowe ostrzeżenie o zabrudzeniu czujników.
 • Czas pracy jest teraz wyświetlany na ekranie LCD. Można również „pominąć bieżącą strefę” podczas sprzątania.
 • Włącz automatyczne aktualizacje, gdy robot jest nieaktywny, umieszczony w stacji dokującej i podłączony do sieci Wi-Fi.
 • Masz już najnowszą aktualizację? Sprawdź dostępność wersji RB03PR.01.08.002.4054 w ustawieniach swojego robota w aplikacji.

Aby upewnić się, że robot automatycznie aktualizuje się za każdym razem, gdy wydamy nowe oprogramowanie, włącz opcję „Automatyczna aktualizacja oprogramowania” w aplikacji MyDyson™. Wersję oprogramowania można sprawdzić w ustawieniach robota.

Wyłączanie/włączanie funkcji Wi-Fi

Robot łączy się z siecią domową poprzez Wi-Fi, umożliwiając połączenie z aplikacją MyDyson™. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć lub ponownie włączyć funkcję W-Fi w robocie. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji „Pliki do pobrania”.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wszelkie dane osobowe, w tym dane dotyczące map i konfiguracji Wi-Fi, można usunąć poprzez „przywracanie ustawień fabrycznych”. Aby nawiązać ponowne połączenie, usuń robota z aplikacji. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji „Pliki do pobrania”.

Pliki do pobrania

Oprogramowanie robota można zaktualizować za pomocą nośnika USB w przypadku, gdy nie ma połączenia z siecią Wi-Fi.

Do wykonania tego typu aktualizacji potrzebny będzie nośnik USB w formacie FAT32 lub MS-DOS (FAT). Skontaktuj się z Dyson, aby otrzymać oryginalny nośnik USB we właściwym rozmiarze i formacie.

Niektóre przeglądarki internetowe mogą wyświetlać plik, zamiast umożliwiać jego pobranie. Postępuj zgodnie z instrukcjami przeglądarki, aby zapisać plik na nośniku USB.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Wyłączanie funkcji Wi-Fi

Włączanie funkcji Wi-Fi

Konfiguracja w trybie offline

 • Ilustracja przedstawiająca robota w stacji ładującej

  Krok 1

 • Ilustracja przedstawiająca robota z wyjętym pojemnikiem na zanieczyszczenia

  Krok 2