Skip navigation

Odpowiedzialne pozyskiwanie

Akceptacja odpowiedzialności

Schematy to nie wszystko

Łańcuchy dostaw są złożone, nasz również. Tylko dzięki współpracy z dostawcami z całego świata z naszych taśm produkcyjnych każdego tygodnia może zjeżdżać 260 000 urządzeń.

Mamy spore potrzeby i motywację do działania

Pracujemy wyłącznie z dostawcami, którym zależy na innowacjach równie mocno, co nam. Oczekujemy od nich zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, pracy i środowiska.

Nasi dostawcy muszą pracować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i ochrony środowiska dotyczącymi godzin pracy, wolności zrzeszania się, monitorowania środowiska oraz uczciwych praktyk dyscyplinarnych.

Ochrona w standardzie

Każdy komponent firmy Dyson musi być zgodny z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Dyson działa również zgodnie z REACH, europejskim rozporządzeniem dotyczącym rejestracji substancji chemicznych.

Dalej

Przyszłość inżynierii