Odpowiedzialne pozyskiwanie

Akceptacja odpowiedzialności.

Schematy to nie wszystko.

Łańcuchy dostaw są złożone, nasz również. Tylko dzięki współpracy z dostawcami z całego świata z naszych taśm produkcyjnych każdego tygodnia może zjeżdżać 260 000 urządzeń.

Mamy spore potrzeby i motywację do działania.

Pracujemy wyłącznie z dostawcami, którym zależy na innowacjach równie mocno, co nam. Oczekujemy od nich zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, pracy i środowiska.

Nasi dostawcy muszą pracować zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami etyki i ochrony środowiska dotyczącymi godzin pracy, wolności zrzeszania się, monitorowania środowiska oraz uczciwych praktyk dyscyplinarnych.

Ochrona w standardzie.

Każdy komponent firmy Dyson musi być zgodny z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS). Dyson działa również zgodnie z REACH, europejskim rozporządzeniem dotyczącym rejestracji substancji chemicznych.

Dalej

Przyszłość inżynierii.

Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego
800 702 025
Napisz do nas